Ο ιστότοπος αυτός φιλοδοξεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη σχολική τάξη και το σπίτι.
Έχει ως πρώτο στόχο να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, στο βαθμό που είναι εφικτό, σε σχέση με τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο.
Κατά δεύτερο λόγο θα αποτελέσει "κόμβο ενημέρωσης" για τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους.

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνει ο ιστότοπος οδηγούν σε σελίδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ελεγχθεί, ωστόσο κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα αλλάξει από τους δημιουργούς τους.

Οι φωτογραφίες των μαθητών/τριών που θα αναρτηθούν θα έχουν αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Για λόγους "προστασίας" δεν πρόκειται να αναρτηθούν τα ονόματα των παιδιών σε κανένα σημείο του ιστοχώρου. Για τους ίδιους λόγους έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα σχολιασμού της εκάστοτε σελίδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε μήνυμα ή να αναρτήσετε σχόλια για κάποιο από τα θέματα του διαδικτυακού μας κόμβου κάντε χρήση της σελίδας "Επικοινωνία" που θα βρείτε στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας αυτής και συμπληρώστε την ανάλογη φόρμα.

Ο δάσκαλος της τάξης