Οι 12 Ολύμπιοι Θεοί στην παρακολουθούν την πομπή των Παναθηναίων.