Η δημιουργία της γης και του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος: ο άνθρωπος του Νεάντερταλ

Ο άνθρωπος: ο άνθρωπος του Κρο Μανιόν

Ο άνθρωπος: οι εύφορες πεδιάδες